NICEC


ครูเพชรดี แสงทอง
วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า

1. หน่วยการวัด และความคลาดเคลื่อน
2. โครงสร้าง และหลักการทำงานเครื่องวัดไฟฟ้า
3. มัลติมิเตอร์ Multimeter เรื่องเครื่องวัดไฟฟ้าแบบเข็มชี้ Analog
4. แคลมป์มิเตอร์ Clamp meter เครื่องวัดไฟฟ้าดิจิตอล Digital
5. โอห์มมิเตอร์ การวัดค่าความต้านทาน
6. โวลท์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ


Generated 0.013235 sec.