NICEC


ครูธีรพล ป้อมสา
แบบทดสอบออนไลน์วิชาวัดละเอียด 6 เรื่อง
1.พื้นฐานการวัดละเอียด 
2.บรรทัดเหล็ก 
3.เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
4.ไมโครมิเตอร์ 
5.เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด
6.เครื่องมือวัดมุม 


Generated 0.013835 sec.